1825 quotes

1825dagenMariekeOp 25 februari vond er in Breda de BNB resultatendag plaats. Tijdens deze dag werden de resultaten van de verschillende netwerkprojecten die in 2012 in Brabant zijn uitgevoerd gepresenteerd.

Tijdens deze dag is Astrid Kraal op pad geweest met een 4-tal notitieboekjes om bezoekers te vragen om in het kort de bibliotheek over 1825 dagen te beschrijven. De quotes zijn verzameld,  gedigitaliseerd en staan inmiddels op de website. Hieronder zijn alle quotes te lezen, en rechts op de website worden de quotes at random getoond.

 

Bibliotheek Den Bosch geeft aan dat het niet te zeggen is waar de bibliotheek zich over 1825 dagen bevindt en dat je dat ook niet moet willen…. Het is ook niet van belang of het dan gaat om wel of geen boeken. Van belang is dat je een rol hebt in het maatschappelijk veld en of het je lukt om de groepen die het nodig hebben bij de bibliotheek te betrekken

— Martin Hol

De bibliotheek is over 1825 dagen beter in staat daar te zijn waar de klant wil

— Anneke Oonincx

De bibliotheek wordt een ontmoetingsruimte met werkplekken waar je verbindingen kunt leggen. Op de achtergrond is er een magazijn en we beschikken over heel veel digitale gemaksdiensten

— Jan Kleijweg

De bibliotheek is over 1825 dagen digitaal, een plek van ontmoeting en netwerken en samenwerken. Er zullen een aantal grote bibliotheken blijven met daarnaast kleine servicepunten

— Gerry van Balkom

Over 1825 dagen is de bibliotheek kleiner,niet meer plaatsgebonden,is er meer nieuwe media en is er meer samenwerking met scholen

— Camiel van den Brand

Over 1825 dagen maken w e in de bibliotheek gebruik van de kennis van alle medewerkers maar ook van de gebruikers/de omgeving van de bibliotheek. We zetten de bibliotheek neer als kennisknooppunt

— Anneke Manche

Het gaat over 1825 dagen om keuzes maken. Daarbij staat centraal: wat wil je zijn, voor wie wil je dat zijn en waarom wil je dat zijn. Samenwerken en verbinden is van belang: dat si een noodzaak maar ook gewoon leuk en leerzaam

— Boudewijn van der Lecq

Over 1825 dagen gaat het om visie en ondernemerschap..we gaan de bibliotheek heruitvinden

— Henk Snier

Over 1825 fagen staat de bibliotheek voor samenwerking, delen met andere organisaties (fysiek en digitaal) los van gebouw en meer richting functies

— Christianne van Leest

Over 1825 dagen faciliteert de bieb kennisontwikkeling en kennisconstructies voor lokale communities

— Marjan Middelkoop

Nog steeds een plek fysiek of online of beide die iedereen van 0-100 inspireert

— Rachel

Over 1825 dagen zijn er geen boetes meer in de bibliotheek

— Stephan Kienhuis

Over 825 dagen is de bibliotheek een fijne ontmoetingsruimte. De clash tussen ‘sssttt’en ‘wij staan voor kwalitatieve informatieverstrekking’ en gewoon een leuke plek om te zijn, is weg. Het is een plek waarbij allebei kan en vanzelfsprekend samenvalt, hoop ik…

— Neeltje van Helvoort

Over 1825 dagen is de bibliotheek de plek waar je kennis kunt ophalen en kan delen..van educatie tot techniek van expertise tot leesattitude, van leren tot oden , tot oneindig

— @miiir

Over 1825 dagen is de bibliotheek een centrale plaats! De bibliotheek..bestaat die nog..? Tuurlijk bestaat ie nog!

— Wim van Middelkoop

Over 1825 dagen is d e bibliotheek een verbindingsmechanisme in de lokale samenleving

— Math Gobbels

Wat is een bibliotheek?

— Chris Kremers (Erfgoed Brabant)

De bibliotheek blijft een ontmoetingsplaats en professionaliteit en deskundigheid personeel blijft een belangrijk punt. Promotie en marketing blijft belangrijk. Daarnaast is de bibliotheek een verbindende factor in de samenleving

— Marjolein Henssen, Lizan Kessels en Lydia Ermens

Over 1825 dagen is er 1 organisatie in Nederland, zijn alle regels afgeschaft, is er geen boete of telaatgeld meer en betaalt de staat de abonnementen. Daarnaast si er een marketingappartaat voor alle bibliotheken en is er een eind gekomen aan alle blabla

— Ingrid de Graaf en Pascale van Zuilen

Over 1825 dagen is de bibliotheek:
• Innovatief
• Kleurrijk
• Cultureel
• Verbindend
En
• Informatief

— Willemien Muskens en Johanna de Kort

Over 1825 dagen zal de bibliotheek bewezen hebben met haar tijd mee te zijn gegaan. Ze si de spil in de samenleving. En Voordeel met je Biebpas staat centraal!

— Milja de Vries

Niet alleen een bibliotheek..maar een combinatie van cultureel instellingen

— Mark

Waar staat de bibliotheek over ? Jaar? Geen idee. Maar als we elke stap daar naar toe zetten met bevlogenheid en enthousiasme, gebruik maken van alle aanwezige talenten en oog houden voor ontwikkelingen in de samenleving komen we vast op een goede plek terecht

— Anoniem

De bibliotheek si dan een plek waar het delen van kennisinformatie centraal staat, ontmoeting en expertise van belang is..zowel in bibliotheek als in scholen als in kindcentra

— Angelique de Kort

De bibliotheek is een culturele hotspot in een geintegreerd organisatienetwerk

— Ingrid

Over 1825 dagen staat het aanleren van bassivaardigheden centraal, is de bibliotheek een ontmoetingsplek, zien we overal de Bibliotheek op School, zijn er nog steeds boeken….en hebben we nog 10 jaar…..

— Albert Bull

Over 1825 dagen is de bibliotheek een plek waar je het huiskamergevoel herkend, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar deskundige medewerkers je kunnen informeren

— Bea

De bibliotheek is dan een ontmoetingsplek en centraal staat een cultureel programma. De bibliotheek is verder digitaal maar ook een plek met veel kranten en tijdschriften

— Dianne

De bibliotheek is over 1825 dagen kleiner maar wel gecombineerd met allerlei andere instellingen. Darnaatst is er veel aandacht voor digitale zaken en geen boekenmagazijn meer.

— Frank Mensink

De bibliotheek is dan met name online en klanten hebben een digitaal abonnement waarmee je bestanden kunt raadplegen en ebooks kunt lenen. En dat allemaal vanuit de luie stoel! Waarschijnlijk zijn er over 1825 dagen nog wel gebouwen maar wellicht alleen nog maar in grote , rijke steden. Jammer!
Wij denken dat het een plek zou moeten zijn waar iedereen graag wil komen. Van belang is dat w enu aan iedere bibliotheekmedewerker vragen..kom eens binnen in je eigen bibliotheek en stel je de vraag: Is dit de plek waar jij zelf als klant graag zou willen komen?

— Joelle Bakx en Marja Heussschen

De bibliotheek heeft dan een minder groot gebouw en ook minder gebouwen. We zijn dan sterk naar buiten gericht en een centrum met veel educatie, informatie en media. De inhoud zal gaan verschuiven van boek naar dienstverlening en educatie en informatie. Er ligt een grote rol voor bibliotheken mits we er keihard aan gaan werken!

— Patrice Matthee

Wij hebben in Breda net een toekomstplaatje geschetst van de bibliotheek over 1825 dagen. Daarin geven we aan dat we afmoeten van het afrekenen op uitleencijfers maar dat we veel meer moeten laten zien dat we toegevoegde waarde hebben. Er is behoefte aan ontmoeten, informatieuitwisseling en activiteiten. Van belang is lokaal organiseren en context bieden. Daarnaast moeten we klanten veel meer gaan zien en inzetten als experts,

— Birgit Jacobs

Het lenen van ebooks, digitaal lezen en zoeken. Verder is de bibliotheek een uitgiftepunt..en dat is tevens lekker goedkoop

— Ellen van Hattem

De bibliotheek bestaat niet
Wij zijn de bibliotheek

— Jacques Bakx

Een gezamenlijke ontmoetingsruimte

— Neeltje van Helvoort

Een bruisend centrum van cultuur, lezen en ontmoeting!

— Esther Wijnberg